ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów
tel. (15) 8667181

zpokoniemloty@wp.pl

Zbadać, zobaczyć- poznajemy biologię poprzez obserwacje i doświadczenia.

Innowacja pedagogiczna

„Zbadać, zobaczyć- poznajemy biologię poprzez obserwacje i doświadczenia”

realizowana w ramach przedmiotu biologia.

Autor: Dominika Moryc

Adresaci: uczniowie klas V i VII

Data wprowadzenia: wrzesień 2022

Data zakończenia: czerwiec 2023

Okres realizacji innowacji: W roku szkolnym 2022/2023 w wymiarze 1 godziny tygodniowo będzie realizowane w ramach lekcji biologii i koła biologicznego

Cele innowacji:

-zachęcanie i motywowanie uczniów do poznania przyrody

-rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień uczniów

Zakres treści w ramach innowacji:

  • Komórka roślinna, zwierzęca (modele z plasteliny według własnego pomysłu)

  • Obserwacje mikroskopowe

  • Hodowla rzeżuchy-obserwacje, doświadczenie

  • Jak działa sok z cytryny? doświadczenie

  • Zdrowy styl życia-pogadanki, plakaty, prezentacje, zdrowe odżywianie

  • Zagrożenia zdrowia i życia-prezentacje

  • Jak działa soczewka? doświadczenie

Spodziewane efekty:

  • Poszerzenie wiedzy z dziedziny biologii,

  • kształtowanie logicznego myślenia,

  • odpowiedzialność za pracę własną oraz grupy

Finansowanie innowacji:

Realizacja innowacji nie wymaga dodatkowych środków finansowych


Ewaluacja:

Informacje zwrotne uzyskam:

-stosując ankietę ewaluacyjną na koniec przeprowadzenia innowacji

-oceniając wyniki pracy

-obserwując uczniów

-stosując karty pracy

19-10-2022, Marzena Sobiegraj
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.