ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów
tel. (15) 8667181

zpokoniemloty@wp.pl

Innowacja pedagogiczna ,,Matematyka jest jak kurz, jest wszędzie i już !’’

Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klas IV-V-VI. Celem projektu jest zaciekawienie uczniów, pobudzenie do kreatywności, twórczego i logicznego myślenia. Opiekunami projektu są nauczyciele mgr B. Ungeheuer i mgr W. Florkiewicz-Boś.

Praca w projekcie będzie polegała na realizacji zadań w kilku obszarach.

Czas trwania: 01.10.2023-31.05.2024

Cele projektu:

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów i kompetencji matematycznych zgodnie z ich możliwościami matematycznymi.
 • Ukazanie wszechstronnego zastosowania matematyki w praktyce
  ( w prowadzeniu gospodarstwa ogrodniczego).
 • Integracja uczniów – odpowiedzialność za podjęte dzieło.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń widzi zastosowanie obliczeń matematycznych w prowadzeniu gospodarstwa ogrodniczego, zakupie i uprawie roślin.
 • Zmienia jednostki powierzchni, wag i jednostki monetarne.
 • Rozwija umiejętność myślenia oraz strategie wyboru.
 • Uczy się pracować w grupie.
 • Poznaje środowisko lokalne

Zadania w projekcie:

 • Ułożenie testów zadań dotyczących funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego – praca w grupach. Zadania dotyczą ceny nasion, oprysków, sadzonek itp., jednostek powierzchni, wag i jednostek monetarnych.
 • Konkurs fotograficzny ,, Matematyka jest jak kurz, jest wszędzie i już!’’
 • Karty pracy:
  - przeliczanie pól powierzchni, wag, pieniędzy
 • Wycieczka do lokalnego gospodarstwa ogrodniczego.
 • Zajęcia praktyczne na terenie gospodarstwa ( obliczanie powierzchni np. tunelu foliowego do obsadzenia sadzonkami kwiatów, ustalenie cen sprzedaży kwiatów, dawkowanie oprysków itp.)
 • Podsumowanie projektu zakończone wspólnym ogniskiem oraz wyłonienie osób nagrodzonych w konkursie.

Zakładane efekty projektu:

 • Rozszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej-karty pracy.
 • ​Uświadomienie uczniom zastosowania matematyki w gospodarce – konkurs fotograficzny.
 • ​Rozwijanie w uczniach kompetencji w ciekawy sposób – wycieczka.
 • ​Ewaluacja – sprawdzenie stopnia realizacji zamierzonego celu – ankieta ewaluacyjna.
10-10-2023, Wioletta Florkiewicz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.