ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów
tel. (15) 8667181

zpokoniemloty@wp.pl

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny ZPO Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Koniemłotach

„ Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają.”

Michel Quoist

Godziny pracy pedagog szkolnego mgr Katarzyny Basińskiej:

Poniedziałek 8.15-12.15

Środa: 7.45- 11.40

Piątek: 8.00-11.05

Do pedagoga szkolnego przyjdź gdy:
• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PAMIĘTAJ!!! NIE WSTYDŹ SIĘ PROSIĆ O POMOC.

>>Dziecięcy Telefon Zaufania

>> Ważne numery telefonów

Do szczegółowych zadań pedagoga należy:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych

 • udzielanie uczniom porad i konsultacji

 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, rozwijanie ich umiejętności wychowawczych (porady, szkolenia, warsztaty).

 • wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;

 • udział w opracowywaniu programów profilaktycznych;

 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

17-09-2022, Marzena Sobiegraj
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.