ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów
tel. (15) 8667181

zpokoniemloty@wp.pl

„Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ ZWIEDZAMY POLSKĘ”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ ZWIEDZAMY POLSKĘ”

Innowacja pedagogiczna z edukacji wczesnoszkolnej


Nazwa szkoły: Zespół Placówek Oświatowych- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w Koniemłotach

Autor: Renata Suchojad

Temat: Z baśnią i legendą zwiedzamy Polskę”

Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Adresaci: uczniowie klasy I

Czas realizacji: cały rok szkolny 2022/2023


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Wychowanie do czytania jest żmudną i wieloletnią pracą. Powinno więc, rozpocząć się jak najwcześniej. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania i pisania musi być pobudzane przez inne osoby. Proponowana innowacja „Z baśnią i legendą zwiedzamy Polskę” będzie realizowana podczas zaplanowanych zajęć koła czytelniczego.

Czytanie rozwija pod względem intelektualnym, emocjonalnym, rozbudza w dziecku ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych; stymuluje rozwój i usprawnia pamięć; wzbogaca wyobraźnię, słownik i zasób wiadomości dziecka; poszerza wiedzę o świecie. Pomaga odnosić sukcesy w szkole; pomaga także w przezwyciężaniu dysleksji; kształtuje wrażliwość moralną dziecka i pozytywny obraz siebie; uczy abstrakcyjnego myślenia, uczy wyrażać myśli i rozumieć innych.

MOTYWACJE WPROWADZENIA I OCZEKIWANIA

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie zawsze pełniło bardzo ważną rolę w polskiej szkole. Założeniem tej innowacji jest ukształtowanie w uczniach postawy przywiązania do ziemi ojczystej oraz kultury narodowej. Uczniowie poznają legendy wybranych miast Polski, ich położenie na mapie wraz z odniesieniem do swojego miejsca zamieszkania. Mądre bajki, baśnie, podania, legendy są zbiorem uniwersalnych wartości moralnych. Uczą uczciwości, szacunku, odpowiedzialności, życzliwości, rozumu, odwagi czy sprawiedliwości. Zajęcia pozwolą na rozwinięcie dziecięcej fantazji i wyobraźni. Nauczą trudnej formy współdziałania w grupie, poprawią sprawność manualną dzieci. Przeniesienie legend na papier będzie znakomitym utrwaleniem wiedzy przekazywanej w trakcie przedstawień, słuchania, czytania i oglądania. Czytanie legend przez nauczyciela przysłuży się wzrostowi umiejętności koncentracji uwagi na danym tekście. Czytanie legend przez dzieci przyczyni się do podniesienia jakości techniki czytania ze zrozumieniem, jak również zachęci do poznania kolejnych legend, a tym samym do wzrostu zainteresowania czytelnictwem.

CEL GŁÓWNY INNOWACJI

Innowacja „ Z baśnią i legendą zwiedzamy Polskę ” ma na celu poznanie przez uczniów klasy I legend związanych z wybranymi miastami Polski oraz budzenie poczucia przynależności narodowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczniowie:

 • rozwiną trwałe zainteresowanie kulturą narodową;

 • rozwiną umiejętności czytelnicze;

 • rozszerzą wiedzę o swojej Ojczyźnie, poznają wybrane regiony Polski, z których pochodzą legendy - miasta, ich zabytki, muzykę, tańce regionalne;

 • będą mieli możliwość kształtowania własnej osobowości poprzez naśladowanie cech charakteru pozytywnych bohaterów;

 • poszerzają zasób słownictwa o nowe wyrazy;

 • wyrobią umiejętność komunikatywnego wypowiadania się, wyrażania myśli, postaw;

 • rozwiną twórczą wyobraźnię, umiejętności manualne, nauczą się planować pracę własną, rozwiną własne

Celem zajęć będzie też integrowanie grupy i nauka współdziałania w zespole.

OSIĄGANIE ZAŁOŻONYCH CELÓW

Zajęcia te realizowane będą w czasie dodatkowych zajęć koła czytelniczego pierwszoklasistów- 1 raz w tygodniu. Uczniowie będą brali udział zajęciach poświęconych wybranym legendom i oraz regionom Polski, z którego legenda pochodzi. Będą poznawali najciekawsze miejsca w Polsce, historię miast, tradycje, muzykę, kulturę.

Przykładowa literatura:

1. Legendarne początki państwa polskiego – „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”
2. Legendy warszawskie –„Legenda o Warsie i Sawie”, „Legenda o złotej kaczce”
3. Wędrówki po Krakowie – dawnej stolicy Polski – „Legenda o smoku wawelskim”,
„Przerwany hejnał”, „Wiano św. Kingi”
4. Śląsk – nasza mała ojczyzna – „Skarbnik – duch kopalni”, „Legenda o świętej Barbarze”
5. Legendy toruńskie – „ Toruńskie pierniczki”
6. Legendy o górach: „Śpiący rycerz w Tatrach”, „Legenda o Podhalu” „O powstaniu Wisły”, „Bies i Czady”
7. Legendy poznańskie – „ Poznańskie Koziołki”
8. Legendy związane z Bałtykiem – „Jurata – królowa Bałtyku”, „Jak chleb w kamień się zamienił”, „Mikołajek nadmorski”
9. Legendy o polskich władcach – „Jak Jan III Sobieski pod dębem odpoczywał?”, „Jaskinia Łokietka

METODY

 • głośne i ciche czytanie legend i podań,

 • rozmowy dowolne i kierowane na temat treści przeczytanych legend,

 • swobodne wypowiedzi uczniów

 • pokaz ilustracji do legend,

 • rebusy, quizy, rozsypanki wyrazowe, puzzle, karty pracy,

 • prace plastyczne w małych grupach.

EWALUACJA

Badanie efektów będzie odbywać się w ciągu całego roku szkolnego podczas zajęć
z edukacji wczesnoszkolnej i zajęć z innowacji. Narzędziami służącymi do ewaluacji będzie rozmowa z uczniami, obserwacja pracy i zaangażowanie uczestników innowacji oraz analiza efektów pracy uczniów. Do oceny innowacji posłuży także statystyka wypożyczeń w bibliotece szkolnej, zaangażowanie uczniów w różnego typu działania promujące czytelnictwo.

W czerwcu 2023 nauczyciel w klasie zorganizuje wernisaż prac plastycznych oraz konkurs wiedzy z poznanych legend i baśni.
26-10-2022, Marzena Sobiegraj
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.