ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów
tel. (15) 8667181

zpokoniemloty@wp.pl

Innowacja ,,Z matematyką mi do twarzy’’ – koło matematyczne wolontariat.

1. Tytuł innowacji: Z matematyka mi do twarzy.
2. Autor: mgr Wioletta Florkiewicz-Boś
3. Rodzaj innowacji: pedagogiczna.
4. Uzasadnienie realizacji innowacji:
Przyczyną opracowania i wprowadzenia innowacji była potrzeba dla wzmocnienia pracy z uczniami
5. Cel ogólny innowacji:
Głównym celem innowacji jest podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów, ukazanie atrakcyjności matematyki, wskazania jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym oraz podejmowania twórczych działań przez stosowanie nowoczesnych metod nauczania matematyki.
6. Cele szczegółowe:
- Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
- Rozwijanie umiejętności korzystania z programów edukacyjnych wspomagających naukę matematyki.
- Rozwijanie logicznego myślenia.
- Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym.
- Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
- Kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w sytuacjach praktycznych, dostrzegania prawidłowości matematycznych w różnych dziedzinach nauki..
- Pogłębienie więzi koleżeńskich poprzez współpracę i zdrową rywalizację.
7. Kto zostanie objęty innowacją:
Działaniami innowacyjnymi zostaną objęci uczniowie klasy IV na zajęciach koła matematycznego podczas 1 godziny tygodniowo-wolontariat prowadzonego przez panią Wiolettę Florkiewicz-Boś
8. Czas realizacji innowacji: 01.10.2023 r. – 18.06.2024 r.
9. Zakładane efekty do osiągnięcia:
- wykorzystanie potencjału umysłowego uczniów,
- przedstawienie innego obrazu spostrzegania matematyki-gry, turnieje, karty pracy,
- rozwijanie w uczniach chęci do podejmowania wyzwań i osiągania sukcesu w uczeniu się matematyki- udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia.
10. Opis planowanych działań:
Uczniowie będą zdobywać wiadomości poprzez rozwiązywanie zadań z kart pracy, nauka poprzez zabawę gry matematyczne, będą korzystać z portali matematycznych. Na kole będą obowiązywały inne formy pracy, swobodna atmosfera, tematyka zajęć będzie dla słabszych uczniów zgodna z programem nauczani a dla zdolniejszych będzie wykraczała poza program nauczania uwzględniając ich zainteresowania.
11. Ewaluacja:
Ewaluacja – sprawdzenie stopnia realizacji zamierzonego celu – ankieta ewaluacyjna.
10-10-2023, Wioletta Florkiewicz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.