ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów
tel. (15) 8667181

zpokoniemloty@wp.pl

„Kultura języka polskiego”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Kultura języka polskiego”

Miejsce realizacji: Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa
w Koniemłotach

OPIS ZASAD INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

„ KULTURA JĘZYKA NA CO DZIEŃ”

Osoba wdrażająca: Ewa Bednarska

Czas trwania: w okresie od 1 października 2022 do 20 czerwca 2023

Innowacja obejmuje: klasy: V, VI i VIII , będzie realizowana na zajęciach koła polonistycznego w kl. VI oraz raz w miesiącu na lekcjach j. polskiego.

WSTĘP

Młode pokolenie Polaków nie przykłada dużej wagi do poprawności języka jakim się posługuje na co dzień, zarówno w piśmie jak i w mowie. Trzeba przyznać, że kultura języka polskiego na co dzień stoi na niskim poziomie, szczególnie w środowisku wiejskim. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest ignorowanie języka polskiego jako przejawu kultury czy patriotyzmu. Większości zależy wyłącznie na tym, by adresat zrozumiał wypowiedź ,
a o jakość czy poprawność rzadko kto się troszczy.

Poprawna polszczyzna sprawia mnóstwo trudności, zwłaszcza młodzieży przyzwyczajonej do krótkich, lakonicznych wypowiedzi, komunikowania się poprzez SMS-y i portale społecznościowe, gdzie aspekt poprawnościowy nie jest „cool” czy „trendy”. Młodzież rzadko sięga po książki i nie po drodze jej z pięknym, bogatym językiem. Króluje język potoczny, wyrażenia skrótowe często ze slangu młodzieżowego. W wielu domach nie zwraca się w ogóle uwagi na aspekt poprawnościowy i dzieci nie mają właściwego wzorca.

W tym miejscu warto by było zastanowić się, co należy zmienić, by kultura języka naszych uczniów była na wyższym poziomie. W tej kwestii ważna jest rola szkoły. Po pierwsze, musimy zadbać o poprawność wypowiedzi. Następnie warto położyć nacisk na gramatykę (fleksję), aby uczniowie poprawnie odmieniali wyrazy, np. nazwiska oraz ortografię, aby nie popełniali rażących błędów. Ponadto należy poszerzyć zakres słownictwa, który coraz bardziej się zmniejsza.

Niestety poprawną polszczyznę można jedynie znaleźć w utworach literackich, w niektórych programach telewizyjnych.


ZAŁOŻENIA INNOWACJI

Należy uświadamiać młodym ludziom jak ważna jest kultura języka i jak pięknym językiem jest język polski. Stąd też pomysł innowacji pedagogicznej pt. „ Kultura języka polskiego” promującej poprawność języka ojczystego wśród uczniów. Celem innowacji jest podniesienia poziomu kultury języka w naszym środowisku. Pragniemy, aby nasi uczniowie wypowiadali się starannie i poprawnie. Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej będą stawiać poprawność wypowiedzi ustnej jak i pisemnej na pierwszym miejscu. Poruszona zostanie również kwestia czytelnictwa, ponieważ dzięki literaturze pięknej, uczniowie wzbogacą swoje słownictwo i utrwalą poprawne wzorce językowe. Dlatego też podczas zajęć będziemy czytać fragmenty tekstów literackich, ćwiczyć odmianę trudnych wyrazów, utrwalać pisownię nietypowych wyrazów, tj. poszerzać znajomość związków frazeologicznych i przysłów polskich.

Cel główny:

podniesienia poziomu kultury języka wśród uczniów .

Cele szczegółowe:

Rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem ojczystym

Pogłębianie świadomości językowej uczniów

Rozwijanie czynnego słownika ucznia

Kształcenie umiejętności poprawnego pisania i mówienia w języku ojczystym

Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, w tym ortograficznych
i interpunkcyjnych

Doskonalenie umiejętności recytatorskich uczniów

Rozwijanie kreatywności i postaw twórczych

Propagowanie pozytywnych wzorców kulturowych i osobowych

Zakres materiału:

Treści z zakresu:

-frazeologii: związki frazeologiczne;

fleksji: - odmiana przez przypadki trudnych rzeczowników ( w tym nazwisk), liczebników
zbiorowych i ułamkowych;

składni: prawidłowa budowazdań

ortografii i interpunkcji:

-wybrane utwory literackie i publicystyczne ( porady prof. Miodka, Bralczyka)

FORMY REALIZACJI :

Poprawność językowa i stylistyczna wypowiedzi – korekta tekstu.

Popularyzacja poprawnych zwrotów językowych na korytarzu szkolnym.

Frazeologia:

-Kalambury - odgadywanie związków frazeologicznych, wyjaśnianie ich znaczenia,

- zabawy językowe, gry (wykłady online ),

- prezentacja związków frazeologicznych na gazetce szkolnej.

Korzystanie z serwisu: „Polszczyzna w sieci”.

Słuchanie porad językowych online polskich językoznawców- prof. Bralczyka , prof..Miodka, czy prof. Markowskiego.

Ćwiczenia ortograficzne w formie zabaw i gier dydaktycznych: krzyżówki, labirynty, rebusy, zagadki itp.

Rozwiązywanie testów ortograficznych i poprawnej polszczyzny.

Udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym.0l

EFEKTY DZIAŁAŃ:

-Zwiększenie świadomości kultury słowa; poprawa w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

–Posługiwanie się na co dzień ( częściowo) poprawną polszczyzną.

- Poszerzenie słownictwa uczniów o literackie wyrażenia oraz związki frazeologiczne.

-Stosowanie związków frazeologicznych i środków językowych ( porównania, przenośnie) w pracach pisemnych.

– Nabycie umiejętności poprawnej pisowni wyrazów.

EWALUACJA:

- Podsumowujący test z poprawnej polszczyzny na koniec roku.

-Osiągnięcia uczniów w konkursach


17-11-2022, Marzena Sobiegraj
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.