ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów
tel. (15) 8667181

zpokoniemloty@wp.pl

PROJEKT „MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE – LEKCJA W APTECE”

PROJEKT
„MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE
– LEKCJA W APTECE”

„Projekt matematyka jest wszędzie – lekcja apteczna” przeznaczony jest dla uczniów
z klasy V i VI. Celem projektu jest współpraca uczniów a nie ocena. Opiekunami projektu
są nauczyciele mgr B. Ungeheuer i mgr W. Florkiewicz - Boś. Praca w projekcie będzie polegała na realizacji zadań w kilku obszarach.

Cele główne projektu:

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów i kompetencji matematycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami uczniów.

2. Ukazanie uczniom wszechstronnego zastosowania matematyki w praktyce.

3. Integracja uczniów, - uczenie współodpowiedzialności za podjęte dzieło.


Cele szczegółowe:

Uczeń:

- widzi zastosowanie dokładnych obliczeń matematycznych w pracy apteki,

- zamienia jednostki wagi,

- rozwija umiejętność myślenia, argumentowania i wnioskowania,

- wzmacnia swoją naturę poznawczą,

- uczy się pracować w grupie,

- poznaje środowisko lokalne.

Zadania do wykonania w projekcie:

1. Ułożenie testów zadań dotyczących funkcjonowania apteki – praca w grupach. Zadania dotyczą: (średniej czas pracy apteki w tygodniu, ceny leków, jednostki wagi).

2. Konkurs plastyczny „Matematyka w aptece”.

3. Karty pracy:

- miary wagi, ·- zakupy.

4. Gry i zabawy związane z pracą apteki (kalambury).

5. Wycieczka do lokalnej apteki.

6. Zajęcia praktyczne w aptece.

7. Podsumowanie projektu – nagrody.

Zakładane efekty projektu:

  1. Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy matematycznej – karty pracy.

  2. Uświadomienie uczniom wszechstronnego wykorzystania matematyki – plakaty.

  3. Rozwijanie w uczniach kompetencji matematycznych w sposób ciekawy – wycieczka.

Ewaluacja: ·- sprawdzenie stopnia realizacji i zamierzeń projektu – ankieta ewaluacyjna.

19-10-2022, Marzena Sobiegraj
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.